Preview Mode Links will not work in preview mode

Speljuntan


Nov 8, 2023

På med galoscherna och upp med paraplyet - för nu är det dags att doppa tårna i en den sjö vi kallar spelkultur. Speljuntans simlärare håller för näsan och pratar om ett magplask till namn, benar ut Blizzcons hög- och lågvattenmärken samt vänder ut och in på The Finals-betans användande av AI-röster. 

Susanne och Angelica pratar vitt, brett och - enligt Antons bekymrade min - oförståeligt om spelet som knappt går att prata om: Remedys nysläppta Alan Wake 2.
Tryck på play och se om du förstår! 

Vill du hålla Speljuntan torr om tassarna kan du gå med i kulten på www.speljuntan.se - då fiskar du upp små fina extraljud med jämna mellanrum! 

Spel som nämns i avsnittet: Read Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, League of Legends, World of Warcraft, Diablo IV, Overwatch, WoW Classic, Hearthstone, The Finals, Alan Wake 2, Warcraft Rumble

Tidskoder
(00:50) Veckans personliga fråga
(06:10) Ny studio, nytt MMORPG
(15:18) Blizzcon
(30:11) Artificiella röstskådespelare 
(49:35) Reklam 
(50:25) Alan Wake 2