Preview Mode Links will not work in preview mode

Speljuntan


Nov 24, 2023

Välkommen på Speljuntans andra kafferep! Här bjuds alla lyssnare på en lite sladdrig stund med skvallertanterna Angelica och Susanne - där de tar med dig ner i ett av spelvärldens små kaninhål. 
Idag väntar inget mindre än tre små stycken om det ständigt aktuella redskapet: kvasten.

Varsågod! Och vill du höra mer, ja, då finns ännu ett kafferep från oktober att hämta på vår Patreon - www.speljuntan.se