Preview Mode Links will not work in preview mode

Speljuntan


Sep 22, 2021

Juntan ställer sig vid katedern och du har bästa plats, längst fram i klassrummet! I veckans avsnitt plockas det estetiska ögat fram när Ikeas nya spelmöbler synas i sömmarna, Elisabeth ställer sig frågan om betalmodellen “första två gratis” är framtiden och så pratas det om storföretag som jobbar med crowdfunding.

Under spelveckan har Angelica & Elisabeth agerat dödsgud i kråkform i liret Death’s Door, Anton har varit en fena i I Am Fish och så får du höra om det svenskutvecklade fotografiäventyret Toem. Spel som avhandlas i avsnittet: Deltarune, The Witcher, Death’s Door, I Am Fish & Toem.